Kizashi Club

Your Kizashi Owners Club and Forum 

It has been announced the the Kizashi will be sold in select European markets. Meet other owners here.
Forum Statistics Last post
 Suzuki Kizashi UK
by BTkizashi  - Sat May 03, 2014 1:44 pm
11 Replies 
 13971 Views
 by Tom Kizzie
 Thu Jan 31, 2019 9:13 am
 Kizashi to launch in Germany
by Moto  - Sun Apr 18, 2010 3:22 am
2 Replies 
 6653 Views
 by KuroNekko
 Mon Jan 22, 2018 9:52 pm
 Suzuki Kizashi Club Russia
by Petr  - Sat Mar 31, 2012 7:25 am
0 Replies 
 4601 Views
 by Petr
 Sat Mar 31, 2012 7:25 am